Wijkcontract

Afspraken met de gemeente over, bijvoorbeeld, het onderhoud van de wijk leiden niet altijd tot direct resultaat. Om een stok achter de deur te hebben worden er tegenwoordig wijkcontracten getekend tussen gemeente, wijkraden en andere partijen. Hierin staan precies de doelen beschreven, en de termijn waarbinnen ze gehaald moeten worden. Doordat alle partijen er hun handtekening onder zetten zijn zij erop aanspreekbaar als afspraken niet gehaald worden.

Wijkcontract Meerwijk

In de tweede helft van 2018 wordt een nieuw wijkcontract voorbereid. Met een beetje geluk kan het in december ondertekend worden.