Wijkcontract

Afspraken met de gemeente over, bijvoorbeeld, het onderhoud van de wijk leiden niet altijd tot direct resultaat. Om een stok achter de deur te hebben worden er tegenwoordig wijkcontracten getekend tussen gemeente, wijkraden en andere partijen. Hierin staan precies de doelen beschreven, en de termijn waarbinnen ze gehaald moeten worden. Doordat alle partijen er hun handtekening onder zetten zijn zij erop aanspreekbaar als afspraken niet gehaald worden.

Wijkcontract Meerwijk

Onder grote belangstelling is tijdens de kerstmarkt van 2013 een nieuw wijkcontract voor Meerwijk getekend. Hierin staan duidelijke afspraken om te komen tot een schoon, heel en veilig Meerwijk. Het contract zou een jaar lopen, maar dat is inmiddels verlengd tot anderhalf jaar. Deelnemende partijen zijn gemeente, Spaarnelanden, wooncorporaties en wijkraad.

Het wijkcontract vindt u hier.