Wie zijn wij

Dagelijks bestuur

   
     
Frank Hilterman_2Frank Hilterman
voorzitter
Kacem Achahboun
vice-voorzitter
Jan Bos
penningmeester
 
       

Wijkraadsleden

     
       
Riet Spanjaart_2Riet Spanjaart
Tonco Tijdeman_2Tonco Tijdeman
verkeer en vervoer
Paula WillemsPaula Willems
communicatie
 
Martin van Delden pasfoto 2Martin van Delden Marianne van Kleef Jerney Vooys  

Buck