Vergaderingen

De wijkraad vergadert elke laatste dinsdag van de maand in Da Vinci aan het Leonardo da Vinciplein. We beginnen om 19.30 uur. De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom.