Vergaderingen

De wijkraad vergadert elke laatste dinsdag van de maand, aanvang 19:30 uur. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in De Kas, Bernadottelaan 199a. U bent van harte welkom.