Natuurwerkgroep Poelbroekpark

Bijzondere natuur in het Poelbroekpark

Mensen die van bijzondere natuur houden moeten beslist naar het Poelbroekpark gaan. Het is een van de meest vogelrijke gebieden rond Haarlem en ook op plantengebied is het een topper. En dan hebben we het nog niet eens over de dieren, want ook op dit gebied heeft het Poelbroekpark veel te bieden, al zal het moeilijk zijn ze te zien. Een van de meest bijzondere vogels die in het Poelbroekpark voorkomt is de roerdomp. Van deze reigerachtige komen in heel Nederland niet veel meer dan zo’n 350 broedparen voor. Ook tref je er de dodaars, blauwborst, nachtegaal, waterral, koekoek, bosrietzanger en tuinfluiter aan. Bovendien komen er drie verschillende wilde orchideeën voor. Zoveel bijzondere natuur in één klein gebied geeft wel aan dat het hier om een zeer ongewone plek gaat. Meer daarover leest u op het weblog Stadsplanten. In het tijdschrift Fitis van Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland verscheen voorjaar 2018 een fraai geïllustreerd overzichtsartikel over de Broedvogels van het Poelbroekpark vanaf de eeuwwisseling. U leest het hier.

Vlinders

In 2018 is een begin gemaakt met de inventarisatie van de dagvlinders en libellen die in het Poelbroekpark voorkomen. Al snel werden de libel glassnijder en de dagvlinder boomblauwtje waargenomen.

In een bloemrijke berm werden over een lengte van honderd meter ook bloemen geteld, om mee te doen aan het landelijke project Mijn Berm Bloeit! van FLORON en de Vlinderstichting (klik hier).  De berm haalde Nectarindex 4, wat betekent dat er gedurende het jaar veel te halen is voor boerenlandvlinders en andere insecten.

Vrijwilligers

Het Poelbroekpark is een kwetsbaar natuurgebied. Wanneer met te zwaar materieel wordt gewerkt raakt de bodem beschadigd. Een natuurwerkgroep van vrijwilligers werkt er daarom met licht materieel. Zij voeren het beheer zo uit dat het gebied geschikt blijft of wordt voor zeldzamere natuur. Het is een gezellige groep mensen, die van buiten werken houdt. Tijdens de koffiepauze is er altijd iets lekkers dat iemand heeft meegebracht. Voor de lunchpauze wordt soep meegenomen. Wanneer je mee wilt doen kun je je aanmelden bij coördinator Niko Buiten, nikobuiten@online.nl.

Om een vinger aan de pols te houden en het beheer te kunnen evalueren wordt natuur in het gebied regelmatig geïnventariseerd en gemonitord. Omdat exotische gewassen door hun overwoekering een bedreiging vormen voor inheemse gewassen worden deze invasieve exoten, zoals reuzenberenklauw en reuzenbalsemien, in aansluiting op internationale wetgeving verwijderd

De activiteiten van de natuurwerkgroep worden mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie voor bewonersinitiatieven van de gemeente Haarlem en een financiële bijdrage van Landschap Noord-Holland/Nationale Postcode Loterij.

Werkdagen

De werkdagen zijn op zaterdag van 10.00 uur tot ca. 14.30 uur. We verzamelen voor het hek van Doe-Tuincomplex Poelbroektuin (aan het fietspad naar Vijfhuizen). De data voor 2020 zijn: 18 januari, 8 februari, 29 februari, 25 april, 23 mei, 13 juni, 4 juli, 25 juli, 15 augustus, 29 augustus, 19 september, 17 oktober, 7 november (Landelijke Natuurwerkdag), 21 november en 19 december.

Excursies

Om mensen in contact te brengen met de wilde natuur van het Poelbroekpark en voorlichting te geven over het vrijwilligerswerk organiseert de natuurwerkgroep in mei en juni excursies. Wil je weten welke planten, dagvlinders, libellen en broedvogels in het Poelbroekpark leven en uitleg krijgen over het vrijwilligerswerk? Geef je op bij excursieleider Niko Buiten, nikobuiten@online.nl. We verzamelen bij de poort van het Doe-tuincomplex Poelbroektuin, aan het fietspad naar Vijfhuizen.
* Zaterdag 2 mei
* Zaterdag 30 mei
* Zaterdag 27 juni

Natuurwerkgroep op tv en in de krant!

In maart 2013 maakte bioloog/ecoloog Franke van der Laan dit filmpje voor Meertelevisie, over een werkdag van de natuurwerkgroep Poelbroekpark. Het stukje over de natuurwerkgroep begint bij 2.44.

Op 29 augustus 2018 verscheen in Haarlems Dagblad een informatief artikel over het Poelbroekpark, u leest het hier.

Poelbroekpark Peter Mol