Meerwijkplasgebied

Houdt u van buiten werken?

Meer handen zijn altijd welkom in de natuurwerkgroep. Elke eerste en derde vrijdag van de maand verzamelen we om 9.30 uur bij het portiek aan de Elsa Brandströmstraat. U bent van harte uitgenodigd om eens een kijkje te nemen. Klik hier voor meer informatie over ons werk.

meerwijkplas

Genieten van de natuur

De snelle groei van bomen en planten in het begin van de maand mei, ontlokte weer veel  reacties over het mooie gebied waar wij zo dicht bij wonen. Nou heeft ieder zo zijn of haar eigen beeld bij wat mooi is.  Wel mogen we misschien concluderen dat onze bevolking tevreden is met het beheer (onderhoud) zoals het nu wordt gedaan.

Minder voor de handliggend is de verwachting dat iedereen ook  vindt dat er voor gewerkt moet worden om het zo te houden (onderhouden).

Want algemeen is toch het beeld dat natuur zich vanzelf, zonder ingrijpen, wel in stand houdt en vernieuwt. Dat mag dan waar zijn,  maar dan zou toch het gebied rond de plas in een paar jaar geheel dicht groeien.  Er zou geen vrij zicht op de plas meer zijn en de toegankelijkheid beperkt tot reizigers met kapmessen.

Een voor de meesten van ons onwelkome mogelijkheid. Dus blijft over: Onderhoud plegen. In onze stad is veel ontevredenheid ontstaan sinds de jaren 90 over het onderhoud van het groen. Uiteindelijk is er wel wat goeds uit voort gekomen. In ieder geval  het behoud van wat genoemd is de Groene Zoom. Dat is een verbinding van wat grotere aaneengeschakelde groengebieden langs de rand van onze stad.

Achterstand in onderhoud geeft aan de moeite die onze bestuurders hebben om de financiële middelen en dus ook menselijke arbeid daarvoor naar waarde beschikbaar te stellen. Vandaar initiatieven vanuit burgers om zelf actief te worden.  Sinds 2002 gebeurt dat ook bij ons, gelukkig met steun van ons stadsbestuur, maar ook van Landschap Noord-Holland voor vrijwilligers.

Waarom worden takken op rillen (rijen) gelegd?

Takkenrillen bestaan uit snoeihout,  gevlochten of gelegd in de vorm van een heg.
Dat dient drie doelen.

a. Op een natuurlijke manier worden doorgangen tegen gegaan om de grond niet te laten vertrappen.

b. Bescherming bieden voor klein kruipend gedierte en vogels. Ze geven beschutting, een schuilplaats, nestplek of overwinteringsplaats.

c. Takken bij elkaar brengen op één plek voorkomt dat de grond er om heen teveel verrijkt wordt (eigenlijk bemest wordt)

Wie oude struiken kwijt wil kan de takken korter maken en op de ril leggen.  Maar zeker geen tuinafval, geen naaldbomen (coniferen) of ander onverteerbaar spul. Dat kan in de groen rolemmer of aangeboden bij grof vuil 0900- 8477

Rillen moeten hun open structuur behouden. Dus niet afgedekt worden met groenafval en onverteerbare delen.

Het kleine gedierte zorgt voor meer variatie in de natuur,  zaden worden door hen gemakkelijker verspreid en de grond los gewoeld.  De concentratie op één plek van (verterend) hout voorkomt dat de grond verrijkt wordt (= bemest) wordt.  In tegenstelling tot gekweekte planten hebben wilde planten juist een schrale grond nodig om te ontwikkelen.

Simon Hogervorst