Kinderen en jongeren

Dock Haarlem

In Schalkwijk is van alles te doen, voor jong en oud. Veel activiteiten worden georganiseerd door Dock Haarlem. Op hun website vindt u veel informatie en ook een overzicht van alle activiteiten.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Wil uw kind graag sporten, dansen of muziekles, maar is er thuis niet genoeg geld? Ga naar www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/haarlem. Dit fonds betaalt (een deel van) de kosten. Meer informatie vindt u hier.

Gratis sporten jeugd 5 tot 15

SportSupport verzorgt gratis sport in Schalkwijk. Het programma vindt u hier.

Huiswerkbegeleiding

Leeftijd: 10 – 14 jaar
Tijd: maandag en donderdag 16.00 – 17.30 uur
Kosten: € 10,- voor 10 lessen
Waar: Da Vinci, Leonardo da Vinciplein 73
Onder begeleiding van goed geschoolde krachten kunnen kinderen rustig hun huiswerk maken, indien nodig op de computer. Info: davinci@dock.nl, 023 543 60 02.


Voor (groot)ouders en kinderen samen

 

Speelgroep, tot 2,5 jaar

U bent van harte welkom om met uw (klein)kind tot ca. 2,5 jaar naar de speelgroep te komen. Elke week kunt u hier andere (groot)ouders met hun kinderen uit uw eigen buurt ontmoeten. In deze speelgroep kan, samen met u, gespeeld worden. Er is voldoende speelgoed om mee te spelen. Uw kind komt in aanraking met andere kinderen en u ontmoet ook andere (groot)ouders. De speelgroep wordt begeleid door een leidster, zij zorgt voor de gezamenlijke momenten zoals koffie drinken, voorlezen en liedjes zingen. Er is regelmatig een wijkverpleegkundige aanwezig bij wie u terecht kunt met vragen over verzorging en opvoeding. U kunt gewoon komen en hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

Leeftijd: tot 2,5 jaar. Tijd: woensdag 9.30 – 11.00 uur (schoolvakanties gesloten)
Kosten: € 1,50 per keer of € 12,50 voor een strippenkaart (10x)
Waar: Da Vinci, Leonardo da Vinciplein 73
Facebook: Speelgroepen Haarlem

Koffie & Opvoeding

Kennismaken met andere moeders onder het genot van een kopje koffie? Ervaringen uitwisselen over opvoeding en ontwikkeling? Vragen voor een deskundige of voor andere moeders? Kom dan naar Koffie & Opvoeding! U hoeft zich niet aan te melden en de inloop is gratis. Meer informatie: Gea Apeldoorn, gapeldoorn@dock.nl, 06 570 66 187.

  • Da Vinci, woensdag van 14.30 – 16.00 uur

Ondersteuning bij opvoeding

In wijkcentrum De Ringvaart en Vinci 73 worden twee cursussen gegeven die u steunen bij de opvoeding: Opstapje en Opstap, elk voor verschillende leeftijdsgroepen. ‘Opstapje’ is voor gezinnen met kinderen van twee tot vier jaar en vindt in het wijkcentrum plaats, in groepsbijeenkomsten. ‘Opstap’ bereidt kinderen voor op groep drie. Ouders leren wat ze zelf thuis kunnen doen om hun kind spelenderwijs voor te bereiden op school.

Voor ouders met kinderen tot 8 jaar is er Spel aan Huis. Wekelijks komt iemand op huisbezoek om te spelen met het kind/de kinderen en de ouders te ondersteunen bij hun opvoedvragen.

Informatie: Ayse Aktas, 06 390 223 59, aaktas@dock.nl